مقالات

انواع موتورهای جریان متناوب

انواع موتورهای جریان متناوب

 

ویژگی های موتورهای القایی AC:

۱- سرعت: ۳۴۰۰ – ۱۳۵۰

۲- بازده: ۸۰٪ – ۴۰٪

۳- اندازه: متوسط

۴- شیوه کنترل: بسته به مدل موتور می تواند ساده یا پیچیده باشد.

مزایا:

گشتاور راه اندازی کم یا متوسط – طول عمر بسیار بالا – نیاز به تعمیر و نگهداری بسیار کم و با هزینه اندک – فاقد صدا – تنظیم سرعت خوب – قیمت ارزان – ارتعاش کم – طراحی ساده و مستحکم – قیمت ارزان – اتصال آسان و کامل به یک منبع جریان متناوب

معایب:

قدرت کم یا متوسط – اینرسی زیاد – کنترل دشوار سرعت و گشتاور

انواع موتورهای جریان متناوب (AC) تک فاز:

۱- انیورسال

۲- آسنکرون: فاز شکسته – خازن راه انداز – خازن دائم کار – خازن راه انداز و دائم کار – قطب چاک دار

۳- سنکرون: رلوکتانسی – هیسترزیس

موتورهای القایی تک فاز:

پرکاربردترین نوع موتورهای الکتریکی هستند؛ زیرا دارای هزینه خرید و نگهداری کمتری می باشند.

ساختمان موتورهای القایی تک فاز:

با یک منبع تغذیه تک فاز کار کرده و تنها یک پیچه دارند که به آن پیچه اصلی می گویند.

آغازگر: یک موتور القایی تک فاز، به دستگاه آغازگری نیاز دارد که  بتواند ضربات آغازی را برای چرخش موتور تولید کند. دستگاه آغازگر موتورهای القایی تک فاز، پیچه ای اضافی در استاتور است که به آن پیچه کمکی می گویند. در حالت کلی، یک آغازگر می تواند خازن، پیچه استارت یا سوئیچ گریز از مرکز باشد.

موتورهای جریان متناوب
موتور AC

انواع موتورهای تک فاز (از دیدگاه شیوه استارت):

فاز شکسته – استارت خازنی – خازن دائمی اسپلیت (PSC) – “استارت با خازن / کارکرد با خازن”- انشقاق فاز – قطب سایه دار – پولزیون – سنکرون

موتورهای جریان متناوب سه فاز:

این موتورها، برای ایجاد میدان مغناطیسی چرخشی در درون خود، از اختلاف فاز موجود میان سه فاز تغذیه الکتریکی بهره می برند. موتورهای سه فاز، توان بالاتری از موتورهای تک فاز دارند.

انواع موتورهای جریان متناوب (AC) سه فاز:

۱- آسنکرون: روتور سیم پیچی شده – روتور سنجابی

۲- سنکرون: قطب برجسته – قطب صاف

نوشته های مرتبط