مقالات

اصلاح ضریب توان سیستم های قدرت

روش های اصلاح ضریب توان در سیستم های قدرت

 

۱- خازن ساکن تنظیم (خازن استاتیکی):

هنگامی به کار می رود که تغییرات توان راکتیو (reactive) در سیستم قدرت زیاد نباشد.

۲- خازن سنکرون یا کندانسور سنکرون:

  • همان موتور سنکرون فوق تحریک بوده و مناسب تولید توان راکتیو و تصحیح ضریب توان قدرت در شرایطی است که تغییرات توان راکتیو در سیستم قدرت زیاد باشد؛ زیرا در این حالت، به کارگیری خازن استاتیکی مقرون به صرفه نیست.
  • موتور سنکرون در این حالت، تنها توان راکتیو تولید می کند؛ یعنی محور این موتورها راهی به بیرون نداشته و نمی توان از آن ها کار مکانیکی دریافت کرد.

در نمودار مقابل، دقت شود که حالات پیش فاز و پس فاز، در دو سوی جریان کمینه (تیزی نمودار V) جای دارند. همچنین در وضعیت اشباع، جریان به بیشینه مقدار خود می رسد.

فروش موتورهای الکتریکی موتوژن

کنترل توان راکتیو با موتور سنکرون:

  • انتقال توان راکتیو Q از شین بی نهایت به محل بار، با تلفات توان حقیقی در خطوط انتقال همراه است.
  • بانک های خازنی: معمول ترین روش برای جبران سازی توان راکتیو است که در محل بار، صورت گرفته و سبب کاهش تلفات انتقال توان می شود.
  • با به کارگیری موتور سنکرون فوق تحریک، توان مصرفی توسط سایر بارها تولید می شود؛ بنابراین، موتور سنکرون هم برای تولید کار مکانیکی و هم اصلاح ضریب توان قابل بهره برداری است (تصویر مقابل).
همه چیز درباره موتور ژنراتور سنکرون
خازن سنکرون
منحنی V شکل خازن سنکرون
اصلاح ضریب توان توسط موتور سنکرون

کنترل توان راکتیو با موتور سنکرون:

  • انتقال توان راکتیو Q از شین بی نهایت به محل بار، با تلفات توان حقیقی در خطوط انتقال همراه است.
  • بانک های خازنی: معمول ترین روش برای جبران سازی توان راکتیو است که در محل بار، صورت گرفته و سبب کاهش تلفات انتقال توان می شود.
  • با به کارگیری موتور سنکرون فوق تحریک، توان مصرفی توسط سایر بارها تولید می شود؛ بنابراین، موتور سنکرون هم برای تولید کار مکانیکی و هم اصلاح ضریب توان قابل بهره برداری است (تصویر بالا).

نوشته های مرتبط