پروژه مکانیزم حرکت بازوی مجسمه - هیدروال

پروژه مکانیزم بازوی مجسمه پیر خِرَد

مجسمه پیر خِرَد یکی از جاذبه های دیدنی مجتمع تجاری اقامتی آرمان واقع در شهر مشهد است. ایده اصلی این مجسمه به این صورت است که دست راست آن تعداد مشخصی از گردشگران را از زمین بلند نموده و به سمت سینه خود که ورودی یک فروشگاه است هدایت نماید. مکانیزم حرکت زاویه دار این بازو، موضوع پروژه ای بود که کارفرمایان این مجتمع برای اولین بار آن را در سال ۱۳۹۲ مطرح نمودند.

در آن سال، نمونه کوچکی از مکانیزم مورد نظر توسط مدیر عامل وقت مجموعه هیدروال، طراحی و ساخته شد که مورد تأیید و تحسین کارفرمایان پروژه قرار گرفت. با این حال، شروع پروژه اصلی با ۳ سال تأخیر و در سال ۱۳۹۵ در مجتمع تجارتی اقامتی آرمان واقع در شهر مشهد کلید خورد. 

بی شک یکی از چالش برانگیزترین بخش های این پروژه، موضع نصب و محل قرارگیری مکانیزم طراحی شده بود. فضای بسیار محدود و حساسیت بخش های مختلف مکانیزم، عملیات نصب و تنظیمات دستگاه را جهت عملکرد بهینه کند و دشوار می نمود. اما در نهایت مهارت، پشتکار و تعهد مهندسین مجموعه هیدروال ایشان را بر دشواری های این پروژه پیروز نمود.

طراحی - پروژه مکانیزم حرکت بازوی مجسمه - هیدروال
مکانیزم طراحی شده برای حرکت بازو (۱۳۹۲)
ساخت - پروژه مکانیزم حرکت بازوی مجسمه - هیدروال
ساخت پاورپک جهت حرکت بازوی مجسمه (۱۳۹۵)
نصب - پروژه مکانیزم حرکت بازوی مجسمه - هیدروال
نصب پاورپک ساخته شده در محل پروژه (۱۳۹۵)