مقالات

موتور سنکرون آهنربای دائم

موتور سنکرون آهن ربای دائم (PMSM)

 

در این موتورها، به جای سیم پیچی تحریک DC از آهن ربای دائمی در روتور استفاده می شود.

کاربردها:

هوافضا – حمل و نقل – ربایتک – سیستم های کنترل حرکت

مزایا:

۱- حذف تلفات اهمی بخش تحریک به دلیل عدم وجود جریان الکتریکی

۲- ساختار ساده

۳- جرم و حجم کمتر

۴- نسبت توان به وزن (یا نسبت گشتاور به حجم) بیشتر

۵- افزایش بازده

۶- استحکام بیشتر

۷- نیاز به نگهداری و تعمیر کمتر

موتور سنکرون
روتور در موتورهای PMSM - الف) مغناطیس سطحی ب) مغناطیس درونی

معایب

۱- هزینه بالای مغناطیس دائم

۲- تغییرات تدریجی مشخصات مغناطیسی آهن ربای دائم: در آهن رباهای دائمی، ویژگی های مغناطیسی ماده با گذشت زمان کاهش می یابد.

 

انواع موتورهای PMSM

۱- مغناطیس سطحی (Surface Permanent Magnet): آهن رباهای دائم بر روی سطح بیرونی روتور نصب می شوند.

۲- مغناطیس درونی (Interior Permanent Magnet): آهن رباها درون قفس روتور جای می گیرند (تصویر بالا).

انواع مواد از نظر ویژگی های مغناطیسی

۱- دیامغناطیسی: فاقد خاصیت مغناطیسی

۲- پارامغناطیسی: دارای ویژگی مغناطیسی اندک

۳- فرومغناطیسی: دارای ویژگی مغناطیسی زیاد و مناسب ساخت آهن ربا

الف) مواد فرومغناطیس نرم: مناسب ساخت آهن رباهای موقتی یا الکتریکی

ب) مواد فرومغناطیس سخت: مناسب ساخت آهن رباهای دائمی

انواع آهن رباهای دائمی

۱- ساماریوم کبالت (Sm – Co)

۲- نئودیم – آهن – بور (Nd – Fe – B)

۳- فریت ها

۴- خانواده آلنیکو (Alnico)

نکته: در موتورهای PMSM بیشتر از آهن رباهای دائمی نوع ۱ و ۲ استفاده می شود.

 

نوشته های مرتبط