مقالات

موتور dc آهن ربای دائم

موتور جریان مستقیم آهن ربای دائم یا مغناطیس دائم (PMDC)

یک موتور سنکرون با آهن ربای دائمی نصب شده بر روی روتور و سیم پیچ های استاتور است. آهن ربای دائم، شار روتور را ایجاد نموده و سیم پیچ های استاتور، قطب های الکترو مغناطیسی را تولید می کنند. با تغذیه مناسب فازهای استاتور، میدان دوار در استاتور شکل گرفته و روتور می چرخد. این موتورها فاقد کموتاتور هستند . 

 

ویژگی ها:

۱- محدوده سرعت: ۵۰۰۰ – ۱۰۰۰

۲- بازده : ۷۰٪ – ۶۰٪

۳- قدرت: متوسط

۴- طول عمر: متوسط

۵- صدا: متوسط

۶- تنظیم سرعت: متوسط

۷- اندازه: متوسط

۸- قیمت: متوسط

مزایا:

۱- کنترل آسان تر در مقایسه با موتورهای جریان متناوب عادی (البته در مجموع، هنوز کنترل این موتور، پیچیده است.)

۲- انتقال گرما و خنک سازی آسان موتور، زیرا وجود آهن ربای دائم در موتور، سبب ناچیز شدن تلفات توان در روتور شده و اتلاف انرژی و تولید گرما تنها در استاتور رخ می دهد.

۳- به دلیل نداشتن کموتاتور، نیاز به تعمیر و نگهداری کاهش یافته است؛ به گونه ای که نیاز به تهمیر و نگهداری این موتور، در حد متوسط و قابل قبولی است.

۴- استحکام بالا و گشتاور بیشتر نسبت به موتورهای جریان مستقیم و متناوب

موتور جریان مستقیم آهن ربای دائم
موتور جریان مستقیم آهن ربای دائم یا مغناطیس دائم (PMDC)

۵- مشکلات مکانیکی کمتر

۶- سرعت بیشتر

 ۷- بازده بالا

۸- پاسخ سریع تر به دلیل اینرسی ناچیز

۹- فاقد ارتعاش

معایب:

۱- گشتاور راه اندازی بسیار زیاد

۲- کنترل پیچیده

نوشته های مرتبط