مقالات

موتورهای الکتریکی در زیر دریایی

کاربرد موتورهای الکتریکی در زیردریایی

 

برای ساخت یک زیردریایی می توان از سه نوع موتور الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده کرد که در این میان، موتور الکتریکی بهترین کارکرد و موتور پنوماتیکی بدترین کارکرد را دارد. بیشتر زیردریایی های عمیق ( با عمق بیشتر از ۲۰۰۰ متر) ساخته شده در سال های اخیر، دارای سیستم رانش الکتریکی هستند.

فروش موتورهای تکفاز و سه فاز صنعتی

مقایسه عمل کرد موتورهای الکتریکی با در نظر گرفتن پارامترهای گوناگون در طراحی یک زیردریایی:

موتور الکتریکی بدون شیار و بدون جاروبک (SBLDC) بهترین انتخاب و موتور یونیورسال بدترین انتخاب است.

یونیورسال < آهن ربای دائم < BDC < PMSM < AC < BLDC < SBLDC

موتورهای به کار رفته در انواع زیردریایی ها:

در جدول زیر، نام برخی از زیردریایی های عمیق و موتور به کار رفته در آن ها آورده شده است. در این جدول، زیردریایی ها به ترتیب سال ساخت آورده شده اند؛ به گونه ای که ردیف آخر جدول، مربوط به زیردریایی جدیدتر است.

نوع زیردریایینوع موتور
FNRS (II)دو موتور الکتریکی
FNRS (III)موتور DC
TRIESTE (II)موتور DC
ALVIN (DSV-2)موتور هیدرولیکی
ALUMINAUTموتور DC
DEEP QUESTموتور الکتریکی AC
SEA CLIFFموتور هیدرولیکی و الکتریکی DC
TURTLEموتور هیدرولیکی و الکتریکی DC
CYANAدو موتور الکتریکی + دو موتور هیدرولیکی
SP 3000موتور الکتریکی سه فاز
ALVIN (modified)موتور الکتریکی BLDC
NAUTILEموتور الکتریکی
MIR (I)موتور هیدرولیکی
SHINKAI 6500موتور الکتریکی
JIAOLONGموتور الکتریکی
Jiaolongموتور الکتریکی
Deepsea Challengerموتور الکتریکی
 

نوشته های مرتبط