مقالات

همه چیز درباره موتورهای الکتریکی

همه چیز درباره موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی جریان متناوب

موتور: ماشینی که خروجی آن انرژی مکانیکی یا همان انرژی جنبشی (حرکتی) است.

نام گذاری انواع موتورها: نوع موتور را بر اساس انرژی ورودی آن تعیین می کنند. برای مثال، موتور گرمایی، ماشینی است که انرژی گرمایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

موتور الکتریکی

ماشینی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

 

بخش های یک موتور الکتریکی جریان متناوب:

۱) استاتور: بخش ثابت

۲) روتور: بخش گردان که بر روی یک محور جای می گیرد. 

 

انواع موتورهای الکتریکی:

۱) موتورهای جریان مستقیم (موتورهایD.C ): با جریان الکتریکی مستقیم کار می کنند.

۲) موتورهای جریان متناوب  (موتورهایA.C ): با جریان متناوب سینوسی کار می کنند.

نکته: بیشتر موتورهای الکتریکی صنعتی از نوع موتورهای جریان متناوب هستند.

بخش های یک موتور الکتریکی جریان متناوب:

۱) استاتور: بخش ثابت

۲) روتور: بخش گردان که بر روی یک محور جای می گیرد. 

 
روتور
روتور

انواع موتورهای جریان متناوب:

۱) موتورهای سنکرون:

از دو منبع ولتاژ استفاده می کنند.

الف – منبع ولتاژ متناوب: برای سیم پیچ های استاتور

ب – منبع ولتاژ مستقیم: برای سیم پیچ های روتور

۲) موتورهای آسنکرون:

تنها یک منیع ولتاژ دارند. این منبع ولتاژ از نوع متناوب بوده و به سیم پیچی استاتور اعمال می شود و در آن میدان مغناطیسی دوار یا متناوب تولید می کند. نیروی وارد شده از سوی میدان دوار به روتور، سبب حرکت چرخشی روتور می شود.

نکته: موتورهای آسنکرون به دلیل سادگی ساختمان، بیش از موتورهای سنکرون کاربرد دارند.

بخش های یک موتور آسنکرون:

۱) استاتور:

استوانه ای توخالی و شیاردار بوده و شامل ورقه های آهنی نازک عایق شده نسبت به هم است. شیارها محل جای دهی سیم پیچ ها هستند. پیش از سیم پیچی، درون شیارها را با کاغذ مخصوص می پوشانند. برای نگهداری بهتر سیم پیچ و ورق های استاتور، کل مجموعه را درون یک پوسته جای می دهند.

۲) روتور:

استوانه آهنی توپری است که درون آن شیارهایی برای قرار دادن هادی روتور تعبیه شده است.

انواع موتورهای آسنکرون:

۱) موتورهای تک فاز

۲) موتورهای سه فاز

انواع موتورهای سه فاز بر اساس نوع روتور:

۱) روتور قفسی:

دارای میله هایی است که درون شیار روتور قرار می گیرند. این میله ها از دو سو به دو حلقه  انتهایی متصل شده و شکلی شبیه قفس ایجاد می کنند (شکل ۲). جنس میله ها و حلقه ها معمولاً آلومینیومی و گاهی نیز مسی است.  ۹۰٪ موتورهای الکتریکی جریان متناوب از نوع روتور قفسی هستند.

۲) روتور سیم پیچی:

دارای سه دسته سیم پیچی است که درون شیار روتور قرار گرفته اند. برای دادن جریان به سیم پیچی های روتور، بر روی محور روتور، سه حلقه (رینگ) عایق شده نسبت به هم قرار داده می شوند. 

روتور قفسی
روتور قفسی
روتور سیم پیچی
روتور سیم پیچی

نوشته های مرتبط