مقالات

مقایسه موتور الکتریکی و هیدرولیکی

مقایسه موتورهای الکتریکی و هیدرولیکی

مقایسه موتورهای الکتریکی و هیدرولیکی
مقایسه موتورهای هیدرولیکی (بالا) و الکتریکی (پایین)

Hydraulic motor موتور هیدرولیکی نیروی توان سیال را به صورت دورانی به نیرو توان مکانیکی تبدیل  مینماید و با نگاهی دقیق تر میتوان گفت که عملکرد یک  موتور هیدرولیکی دقیقا بر عکس یک پمپ هیدرولیکی میباشد چرا که در پمپ ها این توان مکانیکی است که به توان سیال تبدیل میگردد.  انواع مختلفی از موتورهای هیدرولیکی تولید میشود که در دسته بندی موتورهای دنده ای ، پره و پیستونی قرار دارند . موتورهای الکتریکی Electric motor انرژی الکتریکی را به انرژی  جنبشی تبدیل مینماید و موتورهای الکتریکی بر اساس الکترومغناطیس و الکتروستاتیک کار میکنند که رایج ترین این موتورها الکترومغناطیس هستند . 

 

پارامترهایی که در آن ها سیستم الکتریکی کارکرد بهتری دارد:

سر و صدا – قابلیت اطمینان – هزینه نصب سیستم – هزینه نگهداری – حفظ محیط زیست – تولید انرژی از حرکت معکوس – بازده – تعمیر سریع تر – پاسخ بهتر در سرعت های پایین – توانایی تامین

پارامترهایی که در آن ها سیستم هیدرولیکی کارکرد بهتری دارد:

جرم – توزیع جرم – اندازه – ساز و کار کنترل – نگهداری – هزینه استفاده – اضافه باری – خنک کاری – تنظیم زمان راه اندازی و توقف – هزینه خرید – توانایی معکوس کار کردن – گشتاور تولیدی

توضیح تکمیلی پیرامون نگهداری:

نگهداری موتور هیدرولیکی آسان تر است؛ اما در صورت خرابی، مدت زمان تعمیر آن طولانی تر است (بین ۷ تا ۱۰ ساعت)؛ در مقابل، هزینه نگهداری موتور الکتریکی کمتر بوده و سریع تر تعمیر می شود. 

 

 

مقایسه میان موتورهای الکتریکی و هیدرولیکی

ویژگیسیستم الکتریکیسیستم هیدرولیکی
اندازهخوبمناسب
مصرف انرژیخیلی خوبضعیف
وزنسنگینسبک
ساز و کار کنترلسوئیچ و سیم پیچشیر
نگهداریسخت و نیاز به مهارتساده
هزینه استفادهبالاخیلی خوب
قابلیت اطمینانخوبامن، شکست خطوط
پاسخشروع سریع – توقف آرامشروع و توقف سریع
توانایی کنترلمتوسطخوب
هزینه نصببسیار کمبالا
هزینه نگهداریکممناسب
خنک کاریخوبخیلی خوب
آسیب به محیطبسیار کمکم
سرعتAC مستقل از بار – DC متغیر با باروابسته به توان
توانایی معکوس کار کردنمحدود به وسیلهآسان

نوشته های مرتبط