مقالات

شیرهای پرکن، دو راهه، چهار راهه، ماکویی

شیرهای پرکن

شیرهای پر کن جهت تامین روغن مورد نیاز سیلندرهای بزرگ طی مرحله حرکت سریع مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه عملکرد این شیرها به گونه ای است که با تامین فشار خط فرمان از طرف مدار، شیر یکطرفه مسیر ورود ثقلی روغن از مخزن فوقانی به سیلندر را باز می نماید.

شیرهای دوراهه (باز و بسته ۲/۲)

شیرهای دوراهه که شیرهای باز و بسته نیز نامیده می شوند عبور دو طرفه سیال در مدار را امکان پذیر می نمایند. از انواع شیرهای دو راهه برای کاربردهای کم فشار می توان به انواع دروازه ای و برای فشارهای بالا انواع کروی و ساچمه ای را نام برد.

نوع دروازه ای فقط در حالات کاملا باز یا بسته مورد استفاده قرار می گیرد، بگونه ای که در پاره ای موارد با نصب یک حسگر روی شیر، از شروع به کار مدار قبل از باز شدن کامل مسیر جلوگیری می شود. شیرهای دروازه ای و ساچمه ای از نقطه نظر تنظیم جریان دقت زیادی نداشته و اغلب به منظور اتصال یا جداسازی قسمتهای مختلف مدار از یکدیگر بکار گرفته می شوند. شیرهای دوراهه با مکانیزمهای داخلی قرقره ای یا سوپاپی عرضه می شوند.

شیر چهار راهه چرخان

شیر چهارراهه چرخان یکی دیگر از انواع شیرهای کنترل جهت است. در این شیرها، روتور در بدنه شیر آب بندی شده و انطباق مجاری آن با سوراخهای بدنه وضعیتهای مختلف کاری را ایجاد می نماید. شیرهای چرخان معمولا با تحریک دستی یا مکانیکی عرضه می شوند.

در این نوع شیر هیچگونه نشتی به خارج وجود ندارد. چراکه فاقد اجزایی با حرکت رفت و برگشتی و تحت فشار هستند. بنابراین شیرهای چهارراهه چرخان در مقایسه با شیرهای قرقره ای هم اندازه، می توانند جریان بیشتری را از خود عبور دهند.

به منظور تأمین نیازهای تجهیزات متحرک (مانند جرثقیلها و …) اکثر شیرهای مورد استفاده در آنها دارای ۴ وضعیت هستند در حالی که بسیاری از شیرهای کنترل جهت دو و سه وضعیتی هستند. در نتیجه در اینگونه تجهیزات می توان از شیرهای چهار راهه چرخان استفاده نمود.

شیر ماکویی

شیر ماکویی نوع دیگری از شیرهای کنترل جهت است که امکان اتصال دو منبع قدرت هیدرولیک را فراهم می نماید. به عبارت دیگر، این نوع شیر زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم منبع قدرت اضطراری در مدار تعبیه نماییم. در این حالت، در صورت خراب شدن پمپ اصلی، شیر ماکویی بلافاصله پمپ یا منبع قدرت اضطراری را در مدار قرار می دهد.

مقالات مرتبط

نوشته های مرتبط