مقالات

شیر متعادل کننده

شیر متعادل کننده

کاربرد شیرهای متعادل کننده در جلوگیری از حرکت سقوطی سیلندر تحت بار است. مدارهای شامل شیر یکطرفه مجهز به خط فرمان نیز می توانند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرند. در واقع هر دو نوع مدار کاربرد یکسانی دارند.

شیرهای متعادل کننده همواره با میزان مشخصی نشتی همراه هستند. سازنده مقدار آن را که معمولاً بر حسب تعداد قطره در دقیقه است مشخص می نماید. اما در مواردی که سیلندر باید کاملا در محل خود قفل شود استفاده از شیرهای بدون نشتی (شیرهای یکطرفه)  ضروری است.

شیر متعادل کننده باید بلافاصله بعد از سیلندر نصب شود. کنترل شیر متعادل کننده در صورت اتصال به ناحیه زیر پیستون با خط فرمان مستقیم و در صورت اتصال به ورودی سیلندر غیر مستقیم خواهد بود.

در وضعیت خط فرمان مستقیم، پیستون در صورتی حرکت می نماید که فشار خط فرمان از فشار تنظیمی شیر بیشتر شود. و این در صورتی است که در بالای پیستون فشار کافی برای حرکت، توسط مدار تامین شود. لازم به ذکر است که فشار تنظیمی معمولا ۱۰% بالاتر از فشار مورد نیاز جهت متعادل نگاه داشتن وزنه است. 

نوشته های مرتبط