مقالات

سوئیچهای فشار

سوئیچهای فشار و دما

سوئیچ فشار به محض احساس تغییرات فشار در یک محدوده معین، وضعیت یک کلید الکتریکی را به صورت باز یا بسته تغییر می دهد. تغییرات فشار بخش حسگر را به حرکت وا می دارد. این بخش دارای انواع مختلفی به شرح زیر است:

۱- لوله بردون – محدوده فشار ۵۰ تا psi 18000

۲- دیافراگمی – محدوده فشارهای منفی تا psi 150

۳- پیستون آب بندی شده – محدوده فشارهای ۱۵ تا psi 12000

۴-پیستون آب بندی شده و دیافراگم – محدوده فشارهای ۰.۵ تا psi 1600

همزمان و متناسب با افزایش فشار، نیروی اعمال شده بر پیستون عملگر افزایش یافته و در صورت غلبه بر نیروی فنر، میکرو سوئیچ را تحریک می نماید. کلید الکتریکی موجود در سوئیچ فشاری، عملیاتی مانند راه اندازی یا توقف یک پمپ، تحریک و یا قطع تحریک یک شیر الکتریکی و … را انجام می دهد.

در خطوط منتهی به جک های هیدرولیکی و یا مدارهای شامل انباره و سیستم های فیلتراسیون، جهت کنترل حداقل یا حداکثر فشار از سوئیچ های فشاری نیز استفاده می گردد. سوئیچ های حرارتی نیز تغییرات درجه حرارت را به صورت اتوماتیک احساس نموده و در یک درجه حرارت مشخص مدار الکتریکی را در موقعیت باز یا بسته قرار می دهند.

نوشته های مرتبط