مقالات

کاربرد علم هیدرولیک در صنعت

کاربرد علم هیدرولیک در صنعت

امروزه دانش هیدرولیک کاربردهای فراوانی در صنایع گوناگون از جمله صنعت راه و ساختمان، صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت فولاد و به طور کلی صنایع سنگین داشته که در این مقاله به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

کاربرد هیدرولیک

۱-ماشین های ابزار

۲-ماشین های پرس

۳-تاسیسات صنایع سنگین

۴-ماشین های راه سازی

۵-هواپیماسازی

۶-کشتی سازی

نوشته های مرتبط