مقالات

مقدمه ای بر هیدرولیک

مقدمه ای بر هیدرولیک

تاریخچه علم هیدرولیک

هیدرولیک از نزدیک به پانصد ۵۰۰ سال پیش مورد استفاده بشر قرار گرفته است. اصول اساسی آن را پاسکال دانشمند فرانسوی در سال ۱۶۵۰ میلادی بیان نمود (فشار سیال در حال سکون در همه جهات یکسان انتقال می یابد.)

یک قرن بعد دانیل بر نو لی قانون بقای انرژی را برای سیال جاری در خط لوله بیان نمود.

درسال ۱۷۹۵ اولین پرس هیدرولیک آبی ساخته شد. پس از کشف روغن حاصل از نفت، این محصول جایگزین آب به عنوان واسطه انتقال انرژی گردید.

در طی جنگ جهانی اول از هیدرولیک در سطح وسیعی استفاده می شد. از اواسط قرن بیستم مقبولیت و بهره برداری از آن به حدی رسید که هم اکنون در سطح وسیعی از این دانش استفاده می شود.

تعریف هیدرولیک

هیدرولیک فن آوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار است. یا بطور کلی دانشی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات تحت فشار انجام می دهد.

هیدرولیک از کلمه یونانی «هیدرو» مشتق گردیده و این کلمه، به معنای جریان حرکات مایعات است.

سیر تکاملی دانش هیدرولیک

۱- سال ۱۹۰۵ پیدایش گیربکس هیدرواستاتیکی تا فشار bar40

۲-سال ۱۹۱۰ پیدایش  ماشین های پیستون شعاعی

۳-سال ۱۹۲۲ پیدایش ماشین های شعاعی با دور سریع

۴-سال ۱۹۲۴ پیدایش ماشین های پیستون محوری با محور مایل

نوشته های مرتبط