مقالات

معرفی انواع فیلتر (هیدرولیکی)

معرفی انواع فیلتر هیدرولیکی

سه نوع فیلتر هیدرولیکی موجود در بازار عبارتند از: فیلتر خط فشار، فیلترهای خط برگشت، فیلتر خط مکش.

در ادامه هر کدام از این فیلترها به اختصار معرفی می شوند.

فیلترهای  هیدرولیکی تنوع زیادی دارند که از آن جمله می توان به فیلتر خط فشار در تجهیزات هیدرولیکی اشاره نمود.
این فیلتر به عنوان یک دستگاه محافظ و کنترل کننده بعد از پمپ نصب شده و از تجهیزاتی ﻣﺎﻧﻨﺪ سروو وﻟﻮ ﻫﺎ ( شیرها) حفاظت می نماید.

فیلتر خط فشار همچنین باید بالاترین فشار کاری را تحمل کرده و عمل فیلتراسیون را به صورت دقیق انجام دهد.

فیلتر خط برگشت نوعی فیلتر هیدرولیکی متداول در سیستم های هیدرولیکی است. به کمک این فیلتر سیالاتی از جمله روغن هیدورلیک که در سیستم جاری است، قبل از رسیدن به منبع فیلتر می شوند. البته برای فیلتر کردن روغن، فیلتر یا داخل تانک روغن و یا در مسیر عبوری روغن قرار می گیرد. از محاسن این نوع فیلترها می توان به آسان بودن سرویس، دسترسی آسان و مقرون به صرفه بودن آنها نسبت به فیلتر های خط فشار اشاره نمود.

برای انتخاب فیلتر برگشت هیدرولیک باید به نکات زیر توجه نمود:

  1. تعیین حجم سیال گذرنده از فیلتر
  2. انتخاب سایز
  3. میزان آلودگی های سیستم
  4. قرار داشتن فشار حداکثر و حداقل سیستم در محدوده فیلتر برگشت

فیلتر مکش

فیلتر مکش، ذرات اضافی درون روغن را از آن جدا نموده و مانع از ورود این ذرات به پمپ می گردد. طبق استانداردهای موجود، این فیلتر باید در مسیر ورودی پمپ قرار گیرد. به منظور جلوگیری از جوشش سیال (ناشی از فرآیند کاویتاسیون) در سیستم های هیدرولیک، شبکه های روی فیلتر مکش به اندازه ی ۱۵۰ میکرون یا بزرگتر سایز بندی می شوند. از این رو فیلتر های مکش را صافی مکش نیز می نامند.