محصولات هیدرولیکی rexroth - فروشگاه هیدرولیکی هیدروال

پمپ های پیستون محوری ثابت رکسروت

Rexroth Axial Piston Fixed Pumps

پمپ پیستونی محوری (ثابت) با محور خمیده

در بلوک سیلندر مجموعه پیستونهائی بر روی محیط دایره ای مستقر شده که توسط محور محرک دوران می نمایند. خط مرکزی بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزی محور محرک در موقعیت زاویه ای مشخص قرار می گیرد. میله های پیستون توسط اتصالات کروی به فلنج محور محرک متصل هستند بطوریکه تغییر فواصل بین فلنج مذکور و بلوک سیلندر، موجب حرکت رفت و برگشتی پیستونها در داخل سیلندر می شود. یک اتصال یونیورسال بلوک سیلندر را به محور محرک مرتبط می نماید.

تنظیم جابجائی حجمی پمپ بوسیله تغییر زاویه امکان پذیر است. زاویه فوق از صفر تا °۳۰ قابل تغییر بوده که بازاء صفر درجه جریان خروجی وجود نخواهد داشت و در°۳۰ مقدار جریان به حداکثر خواهد رسید. پمپ های پیستونی جابجائی متغیر دارای مکانیزم تغییر زاویه می باشند اما انواع با جابجائی ثابت آنها معمولا در زوایای °۲۳ یا °۳۰ عمل میکنند.